Kalite güvencesi; bir değerleme raporu veya hizmetinin kalitesi konusunda belirtilmiş gereklerin yerine getirmesinde yeterli güveni sağlamak için uygulanan planlı ve sistematik etkinlikler bütünü olarak tanımlanmaktadır.

Temelinde değerleme hizmetinin geçtiği tüm aşamalardaki talimatlar, görev ve sorumluluk tanımları ile belgelendirmesi, çalışanların eğitilmesi ve kalite konusunda bilinçlendirilmesi, kalitenin planlanan düzeyde en az kaynak kullanımıyla korunması ve kullanıcının gereksinimlerini tam olarak ve belirlendiği şekilde karşılanması yatmaktadır.

Bankalara Değerleme Hizmeti Verecek Kuruluşların Yetkilendirilmesi ve Faaliyetleri Hakkında Yönetmelik kapsamında yapılacak değerleme faaliyeti ve değerleme raporları ile Sermaye Piyasası Kurulu Tebliğleri çerçevesinde verilecek değerleme hizmeti ve değerleme raporlarının denetimi dâhil, değerleme faaliyeti ve raporlarının kalitesinin yükseltilmesi ve kontrolüne ilişkin ilke, usul ve esasları belirlenmesi amacıyla Yeditepe Grup Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ kurulmuştur.

Yeditepe Grup Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş’nin kalite güvencesi, yaptığı değerleme ve danışmanlık hizmetinin müşterinin ihtiyaçlarını tam, doğru, kaliteli ve zamanında karşılanmasını sağlamak için, tüm işletme fonksiyonlarının aynı amaç doğrultusunda  bir araya getirilmesidir.

Yeditepe Grup Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş’nin kalite güvencesinin amacı, tüm kuruluşu, kaliteyi doğrudan veya dolaylı etkileyen süreçler zinciri olarak ele alıp, kalitenin sürekliliğini sağlamak ve kuruluşun hedeflenen kalite düzeyine asgari maliyetle elde edebilmesini sağlayacak çabaları başlatmak, eşgüdümü sağlamak ve sonuçları sürekli izleyerek, gereken önlemleri almaktır.

Kalite Güvence Sistemi Sorumlusunun sorumluluk alanı, değerleme süreçlerinin her aşamasında kalite yönetim sisteminin eksiksiz yürümesini sağlamaktır.

Çalışma şekli, Kalite güvence sistemi yılda bir kez gözden geçirilir ve söz konusu gözden geçirmenin kapsamı, değerleme kuruluşunun internet sitesinden kamuoyuna açıklanır.

Kalite güvence sisteminin görevleri ;

1-Mesleğin etik kurallarına bağlı kalarak, kalite güvence sisteminin gereklerini yapmak, onu geliştirmek.

2-Müşteri memnuniyetini en üst seviyeye çıkarmak.

3-Hizmet kalitesini sürekli iyileştirmek.

4-Sektörde lider olmayı hedeflemek.

5-Değerleme görevini mevzuata ve prosedüre uygun yapmak.

6-Mesleki standartların oluşmasına yardımcı olmak.

7-Hizmetin doğru, güvenli, kaliteli ve zamanında yapılabilmesi için sağlıklı alt yapıyı kurmak.

8-Personelin nitelik ve nicelik olarak gelişmesini sağlamak.

9-Objektiflik ve güvenirliği ön planda tutarak, mesleki dayanışma içinde, değerleme kurumunu oluşturmak.

10-Yönetim kontrolünün ve organizasyonun toplam etkinliğinin geliştirilmesi ve iyileştirilmesi.

11-Şirketin imaj ve itibarının iyileştirilmesi.

12-Müşteri şikayetleri ve iş streslerinde azalma, daha iyi rekabet olanağı, müşteri güveni, yüksek verim, minimum maliyet, maksimum güvence sağlamak.

13-Gerekli zaman, eğitim, insan, bilişim alt yapısı ve çalışma ortamını sağlamak.